Kostar det något?

När  värdet på kvarvarande lösöre i ett  dödsbo överstiger kostnaderna för röjning och städning så betalar vi er mellanskillnaden. Därför är det viktigt att ni har bestämt vad ni ska
behålla innan vi gör hembesök.

Kontakta oss på 0705-38 10 87